Beheer-174px-01

BEHEER & MANAGEMENT

SVC biedt diensten aan op het gebied van beheer en management van vastgoedprojecten en vastgoedportefeuilles.

Commercieel beheer

SVC verzorgt commercieel beheeractiviteiten voor vastgoedprojecten en portefeuilles. Speerpunten bij het commercieel beheer zijn de huuroptimalisatie en huurderstevredenheid. Voor de vastgoedeigenaar is het belangrijk om het object zo optimaal mogelijk verhuurd te hebben. Dit betekent intensief contact met de zittende huurders en werken aan huurderstevredenheid en het zo spoedig mogelijk invullen van (dreigende) leegstand. Daarnaast is het belangrijk dat het object voldoet en blijft voldoen aan de gebruikerswensen.

Activiteiten vanuit commercieel beheer:

 • Toezien op naleving huurcontracten en bewaking expiratiedata
 • Verzorgen huurverhogingen
 • Commerciële rapportages
 • Onderhandeling huurcontracten bestaande huurders
 • Aansturing verhuuractiviteiten bij leegstand;

Afhankelijk van de wensen van onze klant kunnen wij  tevens met partners het administratief en technisch beheer oppakken.

Naast de operationele commerciële activiteiten kan SVC een partner zijn op het tactische en strategische managementnivo van vastgoed(portefeuilles). Beleidsbepaling en aansturing van de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever staat hierbij centraal staat.

Assetmanagement

SVC kan een rol spelen bij de beleidsplan van het vastgoed en de verdere aansturing van het vastgoedmanagement. Optimalisatie van het rendement en risicomanagement staan hierbij centraal, afhankelijk van het beleid en de doelstellingen en wensen van de opdrachtgever.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan SVC een rol spelen bij:

 • Advies en ondersteuning vastgoedbeleid;
 • Opstellen vastgoedplan met begroting/meerjarenplan;
 • Managementrapportages;
 • Portefeuille analyse/performance analyse;
 • Aan- en verkoop van vastgoed;
 • Vastgoedfinanciering;
 • Vastgoedwaardering;
 • Aansturing beheer en makelaardij;
 • Herontwikkeling en renovatie;

Interim Management

De werkzaamheden kunnen tevens vanuit een interim management rol uitgevoerd worden. De opdrachtgever kan behoefte hebben aan tijdelijke capaciteit of expertise voor een bepaald vastgoedvraagstuk.  Flexibiliteit en maatwerk voor de opdrachtgever zijn hierbij belangrijk.

SVC …